Events 2017-2018

2017 Seminar Schedule

  • November 2-5, 2017 – ZAA National Instructors seminar & Fall Camp at
    Aikido of Norwalk, Norwalk, CT – Download flyer

2018 Seminar Schedule

  • February 1-4, 2018 – Kangeiko at River Valley Aikido, Van Buren, AR
  • March 23-25, 2018 – ZAA seminar at Aikido of Norwalk, Norwalk, CT
  • April 20-22, 2018 – ZAA seminar at Aikido Center Charlotte, Charlotte, NC